Fizikalna terapija Milovic, Rijeka

Djelotvorne fizioterapeutske usluge za
zdravlje vaših kostiju, zglobova i mišića

Medicinske individualne vježbe

Individualni program vježbanja je onaj u kojem fizioterapeut sve vrijeme vježba s jednim pacijentom, a vježbe traju od 15 minuta do sat vremena, ovisno o zdravstvenom problemu pacijenta.

Individualne medicinske vježbe namijenjene su pacijentima:

  • koji imaju konkretan medicinski problem sustava za kretanje (kostiju, mišića, vezivnog tkiva) kod kojeg se preporuča tjelovježba
  • nakon ozljeda
  • za oporavak nakon moždanog udara
  • poslije operacije (npr. dojke, ginekoloških operacija i sl.)
  • za održavanje stanja nakon provedene terapije / izlječenja, a žele vježbati uz stalni nadzor fizioterapeuta.

USLUGE VJEŽBANJA U u privatnoj praksi Milović

Vježbanje u grupi za žene

Medicinske individualne vježbe

Izrada programa vježbi i demonstracija vježbi