Fizikalna terapija Milovic, Rijeka

Djelotvorne fizioterapeutske usluge za
zdravlje vaših kostiju, zglobova i mišića

Dobro došli!

Suprotno uvriježenom mišljenju da fizioterapeut samo liječi bolesna stanja fizikalnom terapijom, on je medicinski djelatnik koji i drugim fizikalnim procedurama može mnogo učiniti za prevenciju bolesti, očuvanje zdravlja i postizanje psiho-fizičke ravnoteže organizma svojih pacijenata.

Upravo je to bila misao koja me vodila kada sam prije dvadesetak godina, kao jedna od prvih na riječkome području,pokretala Privatnu praksu za fizikalnu terapiju.

Za kvalitetu i uspješnost u liječenju, osim znanja i tehnike fizioterapeuta, izuzetno je bitan i uzajamni odnos povjerenja i poštovanja između pacijenta i fizioterapeuta.

I zato vam u našoj ordinaciji pristupamo kao jedinstvenoj osobi, razgovaramo s vama, detaljno sagledavamo medicinski problem zbog kojeg ste došli, povezujemo ga s mogućim drugim zdravstvenim problemima koje imate, određujemo najdjelotvorniju fizikalnu terapiju, pratimo njezin tok, osluškujemo vaše reakcije, potičemo vas na suradnju u terapiji i ohrabrujemo da i nakon saniranja bolnih stanja nastavite s aktivnostima, kako bi se postignuto stanje održalo.

Opširnije