Fizikalna terapija Milovic, Rijeka

Djelotvorne fizioterapeutske usluge za
zdravlje vaših kostiju, zglobova i mišića

Izrada programa vježbi i demonstracija vježbi

Za osobe koje imaju konkretan medicinski problem zbog kojeg trebaju svakodnevno vježbati ili se žele rekreirati kod kuće, izrađujemo program vježbi, s mogućnošću nekoliko dolazaka u ordinaciju i vježbanja uz nadzor fizioterapeuta dok se ne program ne usvoji / savlada.

USLUGE VJEŽBANJA U u privatnoj praksi Milović

Vježbanje u grupi za žene

Medicinske individualne vježbe

Izrada programa vježbi i demonstracija vježbi